A-kasser forventer ingen hjælp fra jobcentre

Af | @MichaelBraemer
| @JanBirkemose

To ud af tre a-kasser mangler tillid til, at jobcentrene kan klare de udfordringer, den stigende ledighed stiller dem overfor, viser ny undersøgelse.

ARBEJDSLØSHED A-kassernes tillid til, at der er hjælp at hente hos jobcentrene, kan ligge på et meget lille sted. To ud af tre a-kasser har slet ingen eller kun i mindre grad tillid til, at det lokale jobcenter kan håndtere udfordringerne i det kommende år, fremgår det af en undersøgelse, som Ugebrevet A4 har foretaget blandt landets a-kasser.

Den dybe mistillid har meget at gøre med de store omvæltninger, der har været på området, siden den statslige Arbejdsformidling for to år siden flyttede sammen med den kommunale jobformidling i jobcentre, forklarer Kaj Nielsen, formand for 3F-Bygningsarbejdernes Fagforening i Odense.

»De er nok bare kastet ud i noget, de ikke kan klare. Lige som alle mulige andre steder, hvor der sker ændringer og fusioner, så går det ud over ydelserne,« siger formanden, der ellers godt kunne bruge hjælp til ledige medlemmer.

Inden for det seneste år er ledigheden blandt medlemmerne tredoblet til 17 procent, og Kaj Nielsen forventer yderligere en stor stigning i det kommende år.

»Egne netværk og a-kassen er bedst til at skaffe job til folk, der kun har det problem, at de mangler et arbejde. Men i Arbejdsformidlingen havde vi en god kontakt til nogle bestemte personer, der tog sig af vores lidt tungere medlemmer. Den kontakt savner vi i dag, hvor det er blevet ét stort kontor, som oven i købet bliver endnu større, nu hvor det skal tage sig af alle,« siger Kaj Nielsen med henvisning til den politiske beslutning om, at beskæftigelsesindsatsen fra august i år skal ske i et enstrenget kommunalt system.

Kjeld Agervig Jakobsen, a-kassechef hos Dansk El-Forbund, Lillebælt, mener, at det var hovedløst at beslutte endnu en ressourcekrævende strukturændring, netop som ledigheden ser ud til at eksplodere.

»Så har man bedt om en ulykke,« siger han.

At det i forvejen kniber med ressourcer hos jobcentrene, har Kjeld Agervig Jakobsen oplevet i forbindelse med en konkret indsats for at fastholde langtidssygemeldte på arbejdsmarkedet.

Kasserer i Dansk Metals a-kasse i Sæby Roland Frederiksen har heller ingen forventninger til sit lokale jobcenter alene af den grund, at de ikke har job at formidle.

»Men jobcentrene og før dem Arbejdsformidlingen har jo aldrig rigtig formidlet noget arbejde. Det er os i a-kasserne, der har gjort det. Jobcentrene er endt med at blive en aktiveringsfunktion, hvor man bruger tiden på samtaler og bureaukrati,« siger han.

Ida Balling er direktør på arbejdsmarkedsområdet i Hjørring Kommune og dermed den, der har det overordnede ansvar for det enstrengede, kommunale jobcenter, som skal fungere fra 1. august. Hun mener, det er meget nedslående og negative forventninger, a-kasserne har til jobcentrenes indsats.

»Det må jo være ud fra erfaringer med, hvordan vi har håndteret opgaven i en højkonjunktur. Men her er det ekstremt vigtigt at holde fokus på, at vi i de seneste to år har haft to kæmpestore udfordringer. Dels kommunalreformen med en fusion, som virkelig har trukket tænder ud. Og dels en langt skrappere central styring af vores arbejde, som vi ikke selv har bestemt, men som får andre til at beskylde os for bureaukrati. Men i dag er vi så meget på plads, at jeg er helt tryg ved at overtage den statslige del af jobformidlingen, og derfor synes jeg også, det er ærgerligt, at a-kasserne melder så bombastisk ud,« siger hun.