64.000 er delvist syge

Af

Flere og flere danskere er syge, men arbejder alligevel på deltid. Sidste år var 20.000 flere delvist syge end i 2004. Deltidssyge har lettere ved at bevare deres job, men nogle kommuner er sløve til at hjælpe de syge med at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet.

HALVSYG Godt nok er de syge, har ondt i nakken eller er måske ved at komme sig ovenpå en depression. Men selv om helbredet halter, passer de alligevel deres arbejde på nedsat tid.

De seneste år er der sket en kraftig stigning i antallet af danskere, som er delvist sygemeldt. I 2004 var rundt regnet 44.000 danskere sygemeldte, der samtidig havde en ordning med arbejdspladsen om at passe jobbet få timer om ugen. Men sidste år var der hele 64.000 deltidssyge, viser Kommunedatas sygedagpengeregister, som er opgjort for Arbejdsmarkedsstyrelsen. Det svarer til at hver tolvte sygedagpengemodtager stadig går på arbejde.

Det er sjældent, at sygdom er en god nyhed, men både HK, Danmarks Lærerforening og Dansk Arbejdsgiverforening er positive overfor de mange delvist syge.

»En delvis sygemelding er en rigtig god løsning, som folk ofte også er glade for. Den syge kan stille og roligt vende tilbage til arbejdet,« fortæller Lotte Lange, formand for overenskomstudvalget i Danmarks Lærerforening.

Samme holdning har Erik Simonsen, chefkonsulent i Dansk Arbejdsgiverforening.

»Det er godt, at mennesker som alternativ til at være syge på fuld tid får mulighed for hurtigt at komme tilbage til deres arbejdsplads. Omvendt skal vi passe på ikke at gøre mange delvise sygemeldinger til et mål i sig selv. Det vil være at sætte overlæggeren for lavt. Det vil også være skidt, hvis folk på fuldtid spekulerer i at være delvist sygemeldt,« siger han.

Men selv om ordningen med delvise sygemeldinger generelt bliver rost, så er flere fagforbund bekymrede og spørger sig selv: Hvis det er en god ordning, hvorfor glemmer flere kommuner så at benytte den? Og hvor mange danskere magter egentligt at være syge og arbejde? Bliver syge mistænkeliggjort og tvunget i job?

Lidt syg og lidt rask

Den kraftige stigning i antallet af delvist syge skyldes hovedsageligt, at samfundets holdning til sygdom har ændret sig, forklarer Thomas Lund, seniorforsker fra SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Tidligere var tankegangen, at enten var man 100 procent syg eller 100 procent rask. Men mange gange er det mere helbredende for den syge at arbejde få timer om ugen end at holde sig i sygesengen.

»Det har taget lang tid at få arbejdspladserne til at bruge delvise sygemeldinger. Men man har indset, at kontakten til arbejdspladsen er vigtig, hvis syge ikke skal glide væk fra arbejdsmarkedet. Hvis den syge går hjemme, så kan man identificere sig med sygerollen og se sig selv som syg i stedet for som medarbejder.«

Beskæftigelsesministeriet har de seneste år lavet kampagner og informeret om fordelen ved, at syge arbejder på deltid. Samtidig er der sket et skred i lægernes holdning, så lægerne også bakker op om de delvise sygemeldinger, fortæller Michael Dupont, formand for De Praktiserende Lægers Organisation.

»Der er en mellemvej mellem at være helt syg og helt rask. Hvis folk er syge og væk fra arbejdspladsen, stiger risikoen for en social deroute,« siger Michael Dupont.

Deltidssyge Vestjylland

Det er dog meget forskelligt om delvise sygemeldinger overhovedet bliver brugt i de forskellige kommuner. Bedst er chancerne for at arbejdsgiveren, og den syge bliver enige om at arbejde på deltid i Ringkøbing og flere andre Midt- og Vestjyske kommuner. Her har mindst 10 procent af alle sygedagpengemodtagere en ordning om at arbejde på deltid. Værst ser det ud i Ishøj, Hvidovre og Guldborgsund, hvor omkring fem procent af de sygemeldte arbejder på deltid.

I Kommunernes Landsforening (KL) vurderer konsulent Camilla Treldal Jørgensen, at den geografiske forskel i antallet af delvise sygemeldinger blandt andet hænger sammen med en forskellig mentalitet i byen og de mindre samfund.

»Noget kan tyde på, at folk i byerne enten er helt syge eller helt raske – man er ikke delvist syg. Det kan skyldes, at der i byer er en lang tradition for at være lønmodtager, mens der traditionelt har været flere selvstændige i de mindre samfund. Det kan spille ind på holdningen til sygdom og arbejde.«

Hun peger samtidig på, at de lokale læger i landet også kan have forskellige holdninger til delvise sygemeldinger. Virksomhederne i byer og i landet ligner heller ikke nødvendigvis hinanden, og i nogle erhverv er det lettere at finde deltidsjob til syge end i andre.

Beskæftigelseschefen i Ringkøbing-Skjern Kommune, Lars Gormsen, taler om, at der er en solid vestjysk tradition for, at virksomheder og kommune samarbejder om at få folk tilbage i job. Måske er hjælpsomheden og det sociale ansvar fra virksomhederne større, fordi det ofte er mindre bysamfund. Direktøren kan støde på de ansatte til badminton, og direktørens og medarbejdernes børn kender hinanden fra byens eneste skole.

»I udkantsdanmark er kommunen og virksomhederne nødt til at samarbejde og stå sammen. Det ligger i generne. Det gælder om at tiltrække og fastholde medarbejdere, når man ikke får det hele forærende, og der ofte er mangel på kvalificeret arbejdskraft. I de mindre samfund, betyder virksomhedens social omsorg mere. Virksomhedsejerne kender medarbejderne bedre,« siger han.

HK er fortørnet over, at indsatsen over for sygemeldte er så forskelligt, og at man flere steder i landet nærmest glemmer at bruge delvise sygemeldinger.

»Det er undtagelsen, at kommuner har kontakt til virksomhederne og diskuterer de syge medarbejdere. Når kommunen ikke tager initiativ og forsøger sig med delvise sygemeldinger, så risikerer vi i værste fald, at medarbejdere bliver syge så længe, at det ender med fyring. Er medarbejderen ude af øje, er han også ude af sind,« ræsonnerer socialpolitisk konsulent i HK, Carsten Riis.

Kvinder mest deltids syge

Udover den geografiske forskel, er der også en kønslig ulighed; flest kvinder bliver delvist sygemeldt. Sidste år var knap 40.000 af de delvist syge kvinder og 24.000 mænd. En forklaring på den skæve fordeling er, at det især er inden for det offentlige og kontorbranchen, hvor der arbejder mange kvinder, at syge får et deltidsjob.

Ifølge Dansk Arbejdsgiverforening er det i nogle brancher vanskeligt at finde deltidsarbejde til syge medarbejdere.

»For nogle virksomheder er det meget svært at bruge delvise sygemeldinger. Man kan ikke dele arbejdsfunktionen op. Hvis medarbejderne for eksempel arbejder i sjak eller langt væk, kan det ikke lade sig gøre at bruge instrumentet,« argumenterer Erik Simonsen, chefkonsulent i Dansk Arbejdsgiverforening.

Når ansatte går ned med stress og depression, kan det også være vanskeligt at bruge en delvis sygemelding for at vende tilbage til arbejdet, fortæller Carsten Riis, socialpolitisk konsulent i HK.

»Der skal være respekt for den syge. Hvis problemet er, at mellemledere eller chefen stresser dig, så kan den syge få tilbagefald ved at arbejde deltid. Delvise sygemeldinger skal bruges i den rette ånd og ikke til at lægge pres på sygemeldte,« understreger han.

Syge presses i job

Fremover vil det blive endnu mere almindeligt, at flere danskere både er syge og arbejder på deltid. Fra januar næste år træder nye regler om refusion i kraft, der betyder, at kommunen får dækket 35 procent af udgifterne til sygedagpenge, hvis de lader den syge i fred og intet foretager sig. Derimod får kommunen 65 procent af udgifterne til sygedagpenge dækket, hvis det lykkes at sende den sygemeldte i meningsfuld aktivering, eller hvis man får skabt en aftale med arbejdspladsen og den sygemeldte om at gå ned i tid, til man igen er rask.

Konsulent i KL, Camilla Treldal Jørgensen, er sikker på, at de nye regler vil føre til, at flere kommuner vil undersøge muligheden for, at den syge kan arbejde deltid, når det er muligt.

»Det vil være billigere for kommunerne og bedre for den enkelte at fortsætte arbejdet på deltid. Kommunerne får et kæmpe incitament til at bruge delvise sygemeldinger.«

Danmarks Lærerforening er ikke udelukkende begejstret for udsigten til, at der fremover sandsynligvis vil komme mange flere delvist syge.

»Syge kan føle sig presset til at arbejde deltid af frygt for at miste deres arbejde. Synet kan hurtigt udvikle sig til, at det er odiøst at være syg. Det er uheldigt, for det er ikke alle, der kan klare en deltidssygemelding,« mener Lotte Lange, formand for overenskomstudvalget i Danmarks Lærerforening.

HK har endnu ikke oplevet, at medlemmer har følt sig presset til at arbejde, mens de var syge. Men også her er der bekymring for, om man fremover spænder tommelskruerne for hårdt omkring de syge.

Michael Nyhus Andreasen, projektleder for DSI - Institut for Sundhedsvæsen, er også spændt på, hvor mange deltidssyge Danmark får.

»Det er en ulempe, at man ser mennesker som arbejdskraft, der netto skal være en positiv ressource for samfundet. Menneskeligt kan det være uheldigt, at man vurderer folk ud fra produktionsevne. De svage, som ikke kan sige fra, kan blive klemt. Omvendt er det positivt, når folk magter at arbejde deltid i stedet for at gå hjemme hele dagen. Delvise sygemeldinger er en væsentlig gevinst for samfundet. Tabet af virksomhedernes produktion falder knap så meget på grund af sygdom, og udgifterne til sygedagpenge er færre«.