SPØRGEHJØRNET

13 spørgsmål, du næppe havde tænkt over, at en regerings ministre skal forholde sig til

Hvis du troede, at politik kun handler om løftebrud, finanslov og velfærdsturisme, så kan du godt tro om igen. I 2013 stillede Folketingets medlemmer næsten 3.000 såkaldte §20-spørgsmål. Og det er ikke småting, regeringens ministre skal kunne redegøre for. Eller måske er det netop småting. Døm selv.

Om der er noget forandret ved mig siden i går? Aner ikke, hvad du mener.

Om der er noget forandret ved mig siden i går? Aner ikke, hvad du mener.

Foto: Jacob Ehrbahn/Polfoto

1: Tusser & sjusser

Kender du det med, at man vågner op med tømmermænd og en spritny tatovering?
Liselott Blixt (DF) ville gerne vide, hvad daværende sundhedsminister Nick Hækkerup (S) mente om den sag.

’Hvad er ministerens holdning til druk-/tattoofester, hvor tatovører frit kan tatovere gæsterne?’

Læs svaret her

2: Terrorister på to hjul

Skoleelever landet over mistede undervisningstimer som følge af lærer-lockouten. Og på Frederiksberg blev de unge cyklister sat bagud i deres pedalkunnen. Det mente Jan E. Jørgensen (V), at daværende justitsminister Karen Hækkerup (S) skulle tage stilling til:

’Hvad er ministerens holdning til, at det angiveligt ikke er muligt for Københavns Politi at afholde cyklistprøve for 7. klasserne i Frederiksberg Kommune som erstatning for den prøve, der blev aflyst som følge af lockouten af lærerne?’

Læs svaret her

3: Kolde fødder

På vegne af fodkolde pendlere bad Søren Espersen (DF) transportminister Magnus Heunicke (S) tilvejebringe skridsikre perroner.

’Vil ministeren foranledige, at Banedanmark/DSB fremover sørger for, at områderne omkring jernbanestationerne og ikke mindst perronerne på jernbanestationerne generelt holdes rene og pæne, og at der specielt i vintersæsonen som en selvfølge ryddes for is og sne?’

Læs svaret her

4: Plat eller kongekrone

Lidt royal har man vel lov at være! Foto: Tobias Selnæs Markussen/Polfoto

Siden 1912 har landets 113 kongeligt privilegerede kroer ikke haft ret til at smykke sig med den royale betegnelse. Men de gør det alligevel. Alex Ahrendtsen (DF) bad kulturminister Marianne Jelved (R) sikre, at der kommer orden på sagerne:

’Hvad agter ministeren at gøre, så kroer fortsat kan kalde sig kongeligt privilegerede kroer?’

Læs svaret her

5: Kisteglad

Skal hospitalerne opkræve et gebyr, hvis en portør hjælper bedemanden med at lægge en afdød i kisten? Den diskussion førte til følgende spørgsmål fra Sophie Løhde (V) til daværende sundhedsminister Astrid Krag (SF):

’Hvorfor mener ministeren, at det er en perifer opgave, at man skal lægges i en kiste, hvis man er død på hospitalet?’

Læs svaret her

6: Goddag, det er Kommunen. Ryger De?

Liselott Blixt (DF) var pikeret over, at kommunerne kunne finde på at ringe hjem til borgere og spørge dem om deres rygevaner. Det fik hende til at stille sundhedsminister Astrid Krag (SF) følgende spørgsmål:

’Er der efter ministerens mening en grænse for, hvad man kan ringe borgerne uopfordret op for at spørge om?’

Læs svaret her

7: Snusfornuft

Snusen er løs! Foto: Martin Slottemo Lyngstad/Polfoto

Færre end 0,1 procent af danskerne bruger dagligt snus, viser en undersøgelse af danskernes rygevaner fra 2012. Eva Kjer Hansen (V) gik ind i kampen for at sikre deres ret til snus.

’Støtter ministeren et forbud mod salg af løs snus?’

Læs svaret her

8: Ulvetime på tinge

Dyr aktiverer i særlig grad parlamentarikernes spørgelyst.

For eksempel fik ulvehyl, døde får og store potespor i Midtjylland Thomas Danielsen (V) på banen med følgende to spørgsmål:

’Kan en familie, der f.eks. bor midt i Feldborg Plantage, ifølge ministeren trygt lade sine børn lege i skoven?’

’Er ministeren enig med Danmarks Naturfredningsforening i, at der skal oprettes en fond, så staten erstatter husdyr, der er blevet dræbt af ulve?’

Læs svaret her og her

9: Trane til kamp mod måger

Én måge på hovedet er bedre end ti edderfugle på taget. Foto: Ole Lind/Polfoto

Også fugle var hotte i 2013. Flere gange var fredning af måger på dagsordenen – for eksempel da Ellen Trane Nørby (V) gik i brechen for de danske edderfugle, hvis æg og unger bliver spist af måger:

’Mener ministeren, at det vil gavne forholdene for edderfuglene i Danmark, hvis der indføres en generel fredning af måger i Danmark (så kun godkendt regulering kan finde sted)?’

Læs svaret her

10: Så skyd dog de måger

Karsten Lauritzen (V) var også bekymret over mågerne.

’Påtænker ministeren at give lov til en indsats eller en anden regulering i større byer, som f.eks. Aalborg, hvor mågebestanden kan være til stor gene for borgerne, hvis forslaget om fredning af måger bliver gennemført?’

Læs svaret her

11: Æggende

Også fugleafkom fik spørgelysten frem – dog ikke med dyrenes velvære for øje. Mette Bock (LA) ville gerne sikre friske æg direkte fra stalddøren.

’Mener ministeren på baggrund af Jyllands-Postens artikel ’Gebyr stopper salg af dagsfriske æg’ af 25. marts 2013, hvoraf det fremgår, at ’reglerne for, hvornår hobbyavlere må sælge æg er [...] så stramme, at det ikke kan betale sig for avlerne at sælge deres overskydende æg’, at kontrollen med hobbyavlere samt gebyret for registrering ligger på et rimeligt niveau?’

Læs svaret her

12: Torskegilde til alle, tak

Og Per Clausen (EL) var oprørt over den diskrimination, der betyder, at andre end folkepensionister skal betale 185 kroner om året, hvis de vil ud med snøren.

’Mener ministeren, det er rimeligt, at muligheden for at fiske uden at skulle købe et fiskekort kun gælder for folkepensionister, men ikke for andre pensionister?’

Læs svaret her

13: Hvad er ministerens holdning til ministeren?

Mig en stopklods? No way! Foto: Per Folkver/Polfoto

Til sidst en opfordring til selvrefleksion på Borgen.

Esben Lunde Larsen (V) ville gerne vide, hvad daværende fødevareminister Mette Gjerskov (S) mente om sig selv.

’Hvad er ministerens holdning til selv at blive en positiv medspiller på dansk landbrugs udvikling frem for konsekvent at agere som en stopklods for udvikling?’

Læs svaret her